IMG_5632

CAI กลุ่มภาษาไทย ระดับเหรียญทอง

IMG_5629

CAI กลุ่มภาษาไทย ระดับเหรียญเงิน

IMG_5624

CAI กลุ่มภาษาไทย ระดับเหรียญ

IMG_5616

CAI กลุ่มภาษาไทย ระดับชมเชย

IMG_5612

CAI กลุ่มคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญเงิน

IMG_5608

CAI กลุ่มคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทองแดง

IMG_5601

CAI กลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญทอง

IMG_5602

CAI กลุ่มคณิตศาสตร์ ระดับชมเชย

IMG_5600

CAI กลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญทอง

IMG_5597

CAI กลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญเงิน